Zkušenosti 

Aktuálně fyzioterapeut u hokejové reprezentace žen "A"

Aktuálně fyzioterapeut u univerzitní reprezentace žen "A" 

Aktuálně fyzioterapeut u profesionální hokejové školy.

Aktuálně fyzioterapeut na klinice MATON fyzioterapie


 Fyzioterapeut   v dětském neurorehabilitačním centru pro předčasně narozené děti v Praze.

Fyzioterapeut rakovnické nemocnice.

Praxe během studia ve fakultní nemocnici v Plzni.